SZC logo

Szolnoki Szakképzési Centrum

OM kód: 203056/002 | 5000 Szolnok, Baross utca 37.

Intézmény logo

Szolnoki SZC Jendrassik György Gépipari Technikum

 • Hírek
 • Közérdekű adatok
 • 🍴 ÉTLAP
 • KRÉTA
Széchenyi 2020

Történet

ISKOLATÖRTÉNET

Történet

Az iskola megalakulásáról valljon az egyik legilletékesebb, Körtvélyessy Dezső, az iskola első igazgatója. Az ő szerkesztésében jelent meg az iskola első Értesítője, amelynek a Jelentés az 1928-29. tanévről c. fejezete így kezdődik: Intézetünk 1927. novemberében kezdte meg működését, s így most a második évet fejezte be. Az első évfolyamra 76 tanuló iratkozott be.

Az iskola története aztán a folyamatos átszervezések, névváltoztatások története is. Korok jöttek, korok mentek az iskola maradt, de hogy maradni tudjon, mindig változott, és mindig megújult. Az ókori rómaiaknak külön kifejezésük volt erre: genius loci, a hely szelleme: ez az, ami máig változatlan. Joggal állítjuk hát mi, az iskolát féltő gonddal szeretők, hogy 1927 óta őrködik a Gépipari épülete az Eötvös tér nyugati oldalán a magas szintű műszaki műveltség felett.

1927-ben iskola az állami Fa- és Fémipari Szakiskola nevet vette fel. A szakiskolai oktatás a háború után bővült felsőipar-iskolaira és dolgozók gépipari középiskolai képzésére, igaz csak esti tagozaton. Aztán 1947-től Műszaki Középiskolára nevezték át az intézményt, s az utolsó kifutó szakiskolai osztály az 1948/49-es tanévben különbözeti vizsgával már érettségi vizsgára is mehetett az iparügyi miniszter utasítására.

1949/50-től kezdődik az az időszak az iskola történetében, amikor szinte évente változtatnak az iskola elnevezésén, az oktatott szakok is állandóan változnak, csak a gépiparhoz való kapcsolódás marad végig változatlan.

Az elnevezések sorban: Ipari Gimnázium, Vas- és Fémipari Gimnázium, esti tagozaton Dolgozók Műszaki Középiskolája, 19.sz. Általános Gépészeti Technikum, 10.sz. Kohó- és Gépipari Technikum, 16.sz. Általános Gépipari Technikum és 28.sz. Dolgozók Gépipari Technikuma.Az 1955/56. tanévtől kapta meg az intézet a Szamuely Tibor nevet, hogy aztán ez 35 évig rajta is maradjon. Sokan máig ezen a néven említik az iskolát.

A technikumi jelleg 1969/70-ig megmarad. Ettől a tanévtől Szamuely Tibor Közlekedés- gépgyártó Ipari Szakközépiskola az új név, és ezt ismét profilváltozás követi: szakközépiskolai osztályok kezdik el munkájukat, ezzel párhuzamosan kezdenek kihalni a technikumi osztályok.

Az 1972/73. tanévben érettségizik az első szakközépiskolai modellben végzett osztály. 

Az 1978/79. tanévtől szakmunkás képzési célú osztályokban is tanulhatnak egy ideig az ide járók.

Az 1985/86. tanévben az oktatás koncepciója változott elindult újra a technikumi modellű képzés, 4+1 év időtartammal, s ez maradt végre a mai napig.

Változatlan marad azonban az iskola névváltoztatásának nemes hagyománya.
A rendszerváltás kapcsán a magyar gépipar egyik legnagyobb képviselőjének, a „magyar dízelmotor gyártás atyjának”, Jendrassik Györgynek a nevét veszi fel az intézmény.
A hagyományos gépészet mellett a kor szellemének megfelelően új szakirányok oktatása kezdődik: a műszaki informatika CAD-CAM informatikus, a közlekedési szakirány közúti üzemviteli ellátó szakmai kimenettel. Új, felnőtteknek szánt oktatási formaként 1997-ben távoktatási jellegű gimnáziumi képzés indul az iskola falai között. Ekkor kezdi meg itt működését a kecskeméti GAMF kihelyezett főiskolai levelező tagozata, s innentől felsőfokú szakképesítés szerzésére is mód nyílik.

Az iskola első összevonására 1996-ban került sor. Ekkor a Bán úton lévő Baross tagintézménnyel került egy vezetés alá. Ezt követően 2008-ban az akkori fenntartó a szolnoki műszaki és szolgáltatási szakirányokat magába foglaló középfokú oktatási intézményeket két nagy egységbe, olvasztotta össze. Így lett részese a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskolának tagintézményünk, a Jendrassik György Gépipari Tagintézmény. A 2010. év ismét változást hozott, a TISZK-es rendszer szerint folytatott gyakorlati képzés egyik központi helyszíne lettünk.

A Szakképzési Centrumok létrejötte újabb bővülést, átszervezést jelentett. A fenntartó meghagyta a két nagy Szakképző intézmény, de további tagintézményekkel bővítette őket. Így jött létre a Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum, tagintézményünk a Jendrassik György Gépipari Szakgimnázium néven élt tovább. A további központosítás eredményeként a Szolnokon működő két nagy Centrum 2019. július 1-vel fúzionált és létrejött a Szolnoki Szakképzési Centrum, immár 11 szakképző intézménnyel foglalva magába. Ma a város legnagyobb szakképző intézménye a Szolnoki Szakképzési Centrum részeként működik a nagyhírű alma máter. A hivatalos név sokszor változott, ahogy a történelem fordulását élte az iskola. Mégis itt áll büszkén, jellegzetes tájékozódási pontként a városban, s több tanulónknak édesapja, nagyapja is itt  szerzett végzettséget.

"Gépipari a generációk iskolája."


Partnereink

 • Szolnoki Szakképzési Centrum
 • Szolnoki Szolgáltatási és Műszaki Vizsgaközpont
 • Szolnok város hivatalos honlapja
 • Honvéd Kadét Program
 • Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
 • Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
 • CISCO Magyarország
 • HTTP Alapítvány
SZC logo

Szolnoki Szakképzési Centrum


  • Intézmény logo
  • Szolnoki SZC Jendrassik György Gépipari Technikum

   5000 Szolnok, Baross utca 37.

  • Telefon: +36 (56) 425-844

   E-mail: jendrassik@szolmusz.hu

   OM azonosító: 203056/002

   Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2021/000779


  2023Szolnoki SZC Jendrassik György Gépipari Technikum